مقاله‌نامه آموزش و پرورش شماره ۵ دوره ۱

مقاله‌نامه آموزش و پرورش شماره 5 دوره 1
۱۳۵۵
۱۰ صفحه
چکیده

این مقاله‌نامه برای تامین نیازهای اطلاعاتی کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی آموزشی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی منتشر شده است.

مدارکی که در این نشریه به آنها اشاره شده، در کتابخانه مرکز مدارک علمی (ایرانداک) موجود بوده است. واژه‌های کلیدی براساس اصطلاح‌نامه ERIC از متن‌ها استخراج شده و در زیر اطلاعات کتابشناسی مربوط به هر مدرک اضافه شده است.

استناد: 

هارطونیان، آنوش. ۱۳۵۵. مقاله‌نامه آموزش و پرورش شماره ۵ دوره ۱. تهران: مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه