ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

کتابشناسی مدیریت
گردآورنده: 
۱۳۶۴
۶۶۵ صفحه
۶۰۰ ریال
چکیده

در این مجموعه سعی شده داده‌های کتابشناختی آن دسته از مطالعات و تحقیقاتی که به زبان فارسی‌ ـاعم از تالیف یا ترجمه‌ـ در دسترس بوده است، معرفی گردد.

این کتابشناسی، مجموعا ۳۰۳۱ مدخل کتاب، گزارش، پایان‌نامه و مقالات مجلاتی را که در آنها به جنبه‌های مختلف سازمان و مدیریت پرداخته شده، در برمی‌گیرد. از نظر زمانی، مبدا خاصی برای جمع‌آوری نوشته‌ها در نظر گرفته نشده است ولی کوشش به عمل آمده تا مطالب منتشره تا مرداد ماه ۱۳۶۴ در این مجموعه فراهم گردد.

استناد: 

مهدوی، محمدنقی. ۱۳۶۴. کتابشناسی مدیریت. ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه