ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد (م‍واد م‍خ‍در- دخ‍ان‍ی‍ات‌- ال‍ک‍ل‌)

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد (م‍واد م‍خ‍در - دخ‍ان‍ی‍ات‌ - ال‍ک‍ل‌)
۱۳۶۴
۶۵ صفحه
۲۰۰ ریال
چکیده

کتابشناسی اعتیاد برای آن دسته از افرادی است که براساس وظیفه و تخصص خود یا علاقه و نیاز شخصی درصدد مطالعه و تحقیق در زمینه مسئله اعتیاد هستند.

این فهرست شامل اطلاعات کتابشناختی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌های دانشگاهی،‌ گزارشات دولتی، مقالات کنفرانس‌ها و مجلات و روزنامه‌ها است که به صورت الفبایی نام مولفان یا مترجمان تنظیم شده است. مقالاتی که فاقد نام مولف یا مترجم هستند در محل الفبایی مربوطه بر اساس عنوان آنها آورده شده‌اند.

استناد: 

فتاحی، رحمت‎الله. ۱۳۶۴. ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد (م‍واد م‍خ‍در- دخ‍ان‍ی‍ات‌- ال‍ک‍ل‌). تصحیح علی آقابخشی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه