فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۶۱-۱۳۵۵): انگلیسی، آلمانی، فرانسه

فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (1361-1355): انگلیسی، آلمانی، فرانسه
۱۳۶۵
۱۶۹ صفحه
۳۰۰ ریال
چکیده

 این‌ کتاب‌، فهرست‌ مشخصات ‌ ۹۵۰ پایان‌نامه‌ در محدوده‌ زمانی ‌ ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ میلادی ‌و مطابق‌ با ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱ شمسی‌ و به‌ زبان‌های‌ انگلیسی‌ و آلمانی‌ و فرانسه‌ است‌. متن‌ اصلی‌ به‌ تفکیک‌ زبانی‌ و موضوعی‌ تنظیم‌ شده‌ و فهرستی‌ از نام‌ پدیدآورندگان‌ نیز به‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ آن ‌اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۵. فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۶۱-۱۳۵۵): انگلیسی، آلمانی، فرانسه. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه