ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
پدیدآور: 
مترجم: 
۱۳۸۰
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۰۲۸‬‬
۸۶ صفحه
۵,۰۰۰ ریال
چکیده

اصلی‌ترین توجه این کتاب بر ارزیابی خدماتی است که به کاربران عرضه می‌شود. این که چگونه خدمات موردنیاز را شناسایی و ارزیابی کنیم. این کتاب مطالب خود را در هفت فصل دلایل ارزشیابی و عوامل مرتبط با آن، شناسایی مسائل عملکرد برای ارزیابی، روش‌های کمی، روش‌های کیفی، مطالعه موردی و پیشرفت‌های آتی، منابعی برای مطالعه بیشتر و اسامی سازمان‌ها ارائه شده است. 

استناد: 

کرافورد، جان. ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌. ترجمه مهوش معترف. ۱۳۸۰. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه