ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران، ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍قی

ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران، ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍قی
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۰
شابک: 
‭‭‎۹۶۴۹۱۷۹۸۳۶‬
۲۴۶ صفحه
۱۵,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب در پی آن است که برنامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران با توجه به تغییرات گسترده جهانی همچون ظهور و گسترش ماهواره‌های مخابراتی، شبکه جهانی وب و غیره بررسی و مقایسه کند تا در این بررسی چشم‌اندازی از وضعیت کلی و نقاط ضعف و قوت هر یک ارائه و جایگاه تحصیلات تکمیلی این رشته را در ایران مشخص شود. 

استناد: 

مرتضایی، لیلا. ۱۳۶۴. ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران، ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍قی. ویراسته سیمین بردبار. ت‍ه‍ران‌‬‏‫: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه