اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
مترجم: 
۱۳۸۲
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۲۲
۷۲۴ صفحه
۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

از زمان ایجاد نظام‌های نمایه‌سازی تدوین اصطلاح‌نامه ضروری به نظر رسید. نظام‌های نمایه‌سازی به اصطلاحات دقیقی که بیان‌کننده مفاهیم علمی باشد نیاز دارند. روابط بین این اصطلاحات باید روابط معنایی، رده‌ای، و سلسله‌مراتبی باشد و توانایی ارائه موضوع در رشته‌های مختلف با تمام جنبه‌های اصلی، فرعی، و وابسته به شکل نظام‌یافته را به قصد ذخیره وبازیابی اطلاعات مدارک داشته باشد.
دراین راه فرهنگ و واژه‌نامه پاسخگوی مناسبی نبود و اصطلاح‌نامه که از نظر کارکرد وسیله‌ای بود برای کنترل واژه‌ها و برگرداندن زبان طبیعی مدارک به زبان کنترل‌ شده نظام، یعنی زبان اطلاعاتی، بیشتر به کار می‌آمد.
 

استناد: 

ب‍وث‌، ب‍ارب‍ارا، و م‍ی‍ش‍ل‌ ب‍ل‍ر. ۱۹۹۲. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌. ترجمه مهوش معترف. ۱۳۸۲. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه