ت‍دوی‍ن‌ و ک‍ارب‍رد اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌

ت‍دوی‍ن‌ و ک‍ارب‍رد اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌
مترجم: 
۱۳۸۲
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۵۷
۱۰۶ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب‌ حاضر از منابع‌ معتبر و کاربردی‌ در تهیه‌ و تدوین‌ اصطلاح‌نامه‌هاست‌ و قابل‌ استفاده‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ اصطلاح‌شناسی‌ و اطلاع‌رسانی‌ با شیوه‌های‌ جدید و کارآمد و کاربرد رایانه‌ در نمایه‌سازی‌ منابع‌ اطلاعاتی که‌ مورد تایید سازمان‌ معتبری ‌چون‌ آسلیب‌ است‌، می‌باشد. امید است‌ قوانین‌ و دستورالعمل‌های‌ تدوین‌ و کاربرد اصطلاح‌نامه‌ آمده در این‌ کتاب‌ برای دست‌اندرکاران‌ سازماندهی‌ اصطلاح‌نامه‌های ‌فارسی‌ در رشته‌های علمی گوناگون‌ راهگشا باشد.

استناد: 

ایچیسون، جین، آلن گیلکریست، و دیوید بادن. ۲۰۰۰. ت‍دوی‍ن‌ و ک‍ارب‍رد اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌. ترجمه محسن عزیزی. ۱۳۸۲. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه