م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ اطلاع‍ات‍ی‌

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۲
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۵۷
۱۰۶ صفحه
۱۰,۰۰۰ ریال
چکیده

خانم کاترین گالاچر، نویسنده این کتاب، از استادان گروه مدیریت اطلاعات و کتابخانه در دانشگاه بریستول انگلستان است. او در سال ۱۹۹۹ بنا به درخواست انجمن مدیریت اطلاعات (اسلیب) کتاب حاضر را تالیف کرده است. ارزش کتاب مدیریت تغییر در کتابخانه‌‌‌‌‌ها و خدمات اطلاعاتی در نکات عملی آن است که برای تمامی رشته‌ها از‌ جمله کتابداری و اطلاع‌رسانی کاربرد دارد و دستورالعمل‌های آن به‌ گونه‌ای است که گذشت زمان تاثیر چندانی بر آن‌ها ندارد. مطالعه این کتاب به کلیه مدیران و تصمیم‌گیران توصیه می‌شود.

استناد: 

گالاچر، کاترین. ۱۹۹۹. م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ اطلاع‍ات‍ی‌. ترجمه لیلا مرتضایی. ۱۳۸۲. ویراسته سیمین بردبار. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه