کتابشناسی اصطلاح‌نامه‌ها

کتابشناسی اصطلاح‌نامه‌ها
۱۳۷۲
۷۶ صفحه
۶۰۰ ریال
چکیده

این کتاب فهرست‌ اصطلاح‌نامه‌ها یا تزاروس‌هایی‌ است‌ که‌ تماما یا بخشی‌ از آنها به‌ زبان‌ انگلیسی‌ است‌ و ۲۶۶ مدخل‌ دارد. در مقدمه‌ به ‌‎تفصیل‌ در مورد اصطلاح‌نامه‌ بحث‌ شده‌ است‌. متن‌ کتابشناسی‌ به‌ صورت‌ موضوعی‌ است‌ و سه‌ فهرست‌ نام‌ها، عنوان‌ها و موضوع‌ها نیز به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

فولادی، اشرف‌السادات. ۱۳۷۲. کتابشناسی اصطلاح‌نامه‌ها. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران‏‫.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه