چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی 97-1396
۱۳۹۸
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۹۵۲۸۲۶۶
۶۶ صفحه
۵۵,۰۰۰ ریال
چکیده

چکیده آمار کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایه استاندارد NISO Z39.7 نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ منتشر، بار دیگر در سال ۱۹۷۴ سفارش، و در سال‌های ۱۹۸۳، ۱۹۹۵، و ۲۰۰۴ ویرایش شد. بازبینی ۲۰۱۳ چهارمین ویرایش این استاندارد است. بر این پایه، چکیده آمار کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶، مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات را برای ۱۷۷ کتابخانه زیر پوشش سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) توصیف می‌کند. از این شمار، ۱۶۵ کتابخانه زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ و ۱۲ کتابخانه زیر پوشش سازمان‌های دیگر هستند. مدل ارائه چکیده آمار کتابخانه‌ها نیز از کتاب ARL Statistics گرفته شده است که آمار کتابخانه‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی عضو انجمن کتابخانه‌های پژوهشی را در هر سال تحصیلی با پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال منتشر می‌کند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده. ۱۳۹۸. چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه