چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی 95-1394
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۶۳
۵۳ صفحه
۵۵,۰۰۰ ریال
چکیده

چکیده آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴) وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایه استاندارد NISO Z39.7 نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ منتشر، بار دیگر در سال ۱۹۷۴ سفارش، و در سال‌های ۱۹۸۳، ۱۹۹۵، و ۲۰۰۴ ویرایش شد. بازبینی ۲۰۱۳ چهارمین ویرایش این استاندارد است. بر این پایه، چکیده آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴)؛ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات را برای ۱۶۸ کتابخانه زیر پوشش سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) توصیف می‌کند. از این شمار، ۱۵۶ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ و ۱۲ کتابخانه زیر پوشش سازمان‌های دیگر هستند. مدل ارائه چکیده آمار کتابخانه‌ها نیز از کتاب ARL Statistics گرفته شده است که آمار کتابخانه‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی عضو انجمن کتابخانه‌های پژوهشی را در هر سال تحصیلی با پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال منتشر می‌کند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده. ۱۳۹۷. چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه