آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

آمار کتابخانه‌ها
۱۳۹۷
شابک: 
‭۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۵۶‬
۴۱۳ صفحه
چکیده

آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴) وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایه استاندارد NISO Z39.7  نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ منتشر، بار دیگر در سال ۱۹۷۴ سفارش، و در سال‌های ۱۹۸۳، ۱۹۹۵، و ۲۰۰۴ ویرایش شد. بازبینی ۲۰۱۳ چهارمین ویرایش این استاندارد است. بر این پایه، آمار کتابخانه‌ها (سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴)؛ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات را برای ۱۶۸ کتابخانه زیر پوشش سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) توصیف می‌کند. از این شمار، ۱۵۶ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ و ۱۲ کتابخانه زیر پوشش سازمان‌های دیگر هستند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده. ۱۳۹۷. آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه