آمار طرح امین: امانت بین کتابخانه‌ها دوره اول تا هفتم از مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶

آمار طرح امین: امانت بین کتابخانه‌ها دوره اول تا هفتم از مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۴۹
۱۷۶ صفحه
چکیده

طرح امانت بین کتابخانه‌ها در ایران، برای اولین بار در بیستم آذر ۱۳۴۸ با حضور جمعی از نمایندگان کتابخانه‌های کشور در قالب آیین‌نامه‌های پیشنهاد شد و اجرای آن در همان سال توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (مرکز هماهنگ کننده طرح امانت بین کتابخانه‌ها در ایران) آغاز گردید. در سال ۱۳۷۵ طرحی با عنوان «طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها» و با هدف فراهم‌آوری ضروریات اجرای کارا و اثربخش طرح امانت بین کتابخانه‌ها به تصویب رسید. در چهارچوب این طرح کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری یا سایر سازمان‌ها به صورت داوطلبانه منابع خود را به شکل غیر مستقیم در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

آمار طرح امین، عملکرد این طرح را در هفت دوره اجرای آن (۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰) با ارائه آمارهای گوناگون در سه بخش و ۴ فصل باز‌می‌نماید.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده. ۱۳۹۷. آمار طرح امین: امانت بین کتابخانه‌ها دوره اول تا هفتم از مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه