س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌

س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌
پدیدآور: 
۱۳۸۴
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۳۹۷
۱۱۷ صفحه
۱۰,۰۰۰ ریال
چکیده

ضرورت روی آوردن به سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین پیش‌نیازهای گام نهادن در وادی عصر اطلاعات از یک سو و نبرد منسجم در خصوص سواد اطلاعاتی انگیزه اصلی طرح‌ریزی و تدوین این کتاب را شکل دادند. سواد اطلاعاتی به مجموعه توانمندی‌هایی اطلاق می‌شود که افراد را قادر می‌سازند نیاز به اطلاعات را تشخیص دهند و پس از جایابی و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و به گونه‌ای موثر و با رعایت حقوق مالکیت معنوی مورد استفاده قرار دهند. این مجموعه با هدف ایجاد بینش برای طراحی، توسعه و اجرای دوره‌های آموزشی سواد اطلاعاتی توسط موسسه‌ها و مراکز آموزشی کشور از طریق گنجاندن درسی با عنوان سواد اطلاعاتی در برنامه تحصیلی یا تغییر سرفصل‌های دروس با هدف تربیت افراد با سواد اطلاعاتی و خود راهبر در قالب چهار فصل و یک پیوست تهیه و تدوین شده است.

 

استناد: 

نظری، مریم. ۱۳۸۴. س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه