م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ه‍ا در س‍ازم‍ان‌

م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ه‍ا در س‍ازم‍ان‌
پدیدآور: 
۱۳۸۵
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۴۱۹
۳۰۲ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

 کمیته‌‎ها به عنوان گروه‎های رسمی در سازمان که برای بحث و بررسی موضوعی خاص یا عام تشکیل می‌شوند، در ساختار مدیریت سازمان‌های کشور عمومیت یافته‌اند و نقش به‎ سزایی ایفا می‌کنند. با این وجود تا کنون مستند علمی در این زمینه منتشر نشده است. از این رو کتاب «مدیریت کمیته‌‌ها در سازمان» می‌تواند راهنمای مفیدی برای شناخت کمیته‌‎ها و فرایند برگزاری و مدیریت آنها باشد. در این کتاب پس از تعیین مفهوم گروه و تصمیم‎گیری گروهی، کمیته و کارکردهای آن از سویه‌های گوناگون بررسی و فرایند تشکیل و مدیریت اثربخش آن تدوین شده است.

استناد: 

اسدی، اصغر. ۱۳۸۵. م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ه‍ا در س‍ازم‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه