ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در پ‍ژوه‍ش‌‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در پ‍ژوه‍ش‌‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
مترجم: 
۱۳۸۶
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۵۲۴
۱۷۶ صفحه
۲۵,۰۰۰ ریال
چکیده

فرض این کتاب بر آن است که سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، علاوه بر کاربرد مشخص در مدیریت منابع، احتمالا نقش بسیار موثرتری در دیگر حوزه‌های پژوهش سازمانی بازی می‌کنند. با اینکه GIS هنوز در حوزه پژوهش‌های سازمانی ناشناخته‌است، این وضعیت احتمالا تغییر خواهد کرد. سوالات مرتبط با «کجا» برای پژوهشگران سازمانی و سایر مدیران دانشگاه‌ها به شکل فزاینده‌ای قابل درک می‌شود، چرا‌که آنها درمی‌یابند بخش بزرگی از داده‌های آن‌ها دارای مولفه مکانی است. این مجموعه کاربردها در نظر ندارد به پرورش تحلیل‌گران حرفه‌ای GIS بیانجامد، بلکه هدف، بیشتر معرفی GIS به‌عنوان ابزار توان‌مند ارائه و تحلیل به افراد متخصص و شاغل در پژوهش‌های سازمانی است. ویراستار امیدوار است توصیف امکانات GIS و نمونه‌هایی از کاربرد آن در چند موسسه آموزش عالی در این کتاب، انگیزه‌ای برای اقدامات بعدی خوانند‌گان و تشویق روش‌های جدید کار با این فناوری در پژوهش‌های سازمانی باشد.

استناد: 

تئودورسکو، دانیل . ۲۰۰۳. ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در پ‍ژوه‍ش‌‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌. ترجمه مهری صدیقی. ۱۳۸۶. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران‏‫.

افزودن دیدگاه