نمایه‌سازی همارا: مفاهیم و روش‌ها

نمایه‌سازی همارا: مفاهیم و روش‌ها
پدیدآور: 
۱۳۸۶
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۷۹۰۷۱۰
۲۰۶ صفحه
۲۲,۰۰۰ ریال
چکیده

روش ویژه‌ای در نمایه‌سازی مدارک که در آن، به هنگام بازیابی در مراحل بعد، از ترکیب یا در واقع از همارایی اصطلاحات از پیش تخصیص‌ یافته استفاده می‌شود و عمدتا بر نظریه مجموعه‌ها و منطق بول قرار دارد. در واقع نام اصلی این روش، نمایه‌سازی پس‌همارا Post‌– Coordinate indexing است. افزایش سریع حجم اطلاعات به ویژه پس از جنگ جهانی دوم موجب پیدایش یک روش جدید نمایه‌سازی به نام نمایه‌سازی همارا شد. در واقع، تاریخ این شیوه نمایه‌سازی به دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد.

استناد: 

آقابخشی، علی. ۱۳۸۶. نمایه‌سازی همارا: مفاهیم و روش‌ها. تهران: چاپار‏‫.

افزودن دیدگاه