اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ شیمی ای‍ران‌

اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ شیمی ای‍ران‌
۱۳۷۸
۶۴۰ صفحه
۲۳,۰۰۰ ریال
استناد: 

رجبی، تقی، و حسین غریبی. ۱۳۷۸. اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ شیمی ای‍ران‌. ج. ۱. پایان‌نامه‌ها ۱۳۵۷-۱۳۴۶. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه