تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال

تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۹۲
شماره صفحه (از - تا): 
۵-۳۴
چکیده

پیشرفت‌های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه‌سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی‌ترین عواملی است که سازمان‌های امروز را به اتخاذ راهبردهای نوین دیجیتالی سوق می‌دهد. در این تحقیق به  شناسایی راهبردهای نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری‌های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی‌پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه‌ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبردهای سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم‌افزار این راهبردها رتبه‌بندی گردید. نتیجه رتبه‌بندی راهبردهای اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبردهای مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه‌های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه‌بندی‌های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری‌های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به‌کارگیری هم‌زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه‌های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه‌ حل دیجیتال است. راه‌حل‌های دیجیتالی نه‌تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش‌افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به‌ طور مداوم اضافه می‌کنند.

استناد: 

عسگری، طیبه، علی نعیمی صدیق، و محمد عبدالشاه. ۱۳۹۸. تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد ۲۸ (۹۲): ۵-۳۴.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه