بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به‌ منظور ایجاد درآمد پایدار

بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به‌ منظور ایجاد درآمد پایدار
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۷۳-۸۹
چکیده

ایجاد ساختاری نظام‌یافته و منسجم در حوزه درآمد منجر به تعیین درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌شود. به‌منظور دستیابی به ساختار مطلوب تامین منابع درآمدی شهرداری‌ها، بررسی ساختار درآمدی شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌تواند به‌عنوان راهنما و الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار بهینه درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. دراین‌بین نکته‌ مهمی که باید به آن پرداخت تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن است. اساساً خدمات و وظایف شهرداری‌ها به علت ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی که دارند نمی‌توانند به‌صورت مستقیم از طرف بخش خصوصی ارائه شوند. براین اساس چگونگی و ترکیب تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها به‌ منظور ارائه بهینه خدمات مزبور امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش ابتدا تصویری کلان از مسأله منابع درآمد و مخارج شهرداری‌ها ارائه می‌گردد و بعد به‌صورت موردی با توجه به ویژگی‌های خاص شهر کرج چارچوبی مطلوب از نظام درآمدی پایدار شهرداری کرج را پیشنهاد می‌گردد که با اهداف توسعه پایدار نیز قرابت لازم را داشته باشد. در این تحقیق به‌منظور دستیابی به منابع درآمدی پایدار از پرسشنامه استفاده شده‌است که میزان اهمیت گویه‌ها به‌صورت منطق فازی بیان گردیده‌ است. سپس بعد از غیر فازی نمودن اهمیت هر یک از منابع درآمدی، درآمدها به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم شده‌اند. نتایج روش فازی نشان می‌دهد که منابع درآمدی عوارض گاز، تلفن، برق و آب‌بهای مشترکین؛ مالیات بر ارزش‌افزوده؛ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی؛ سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز؛ عوارض گذرنامه؛ عوارض جرائم رانندگی؛ عوارض ثبت‌نام آزمایش رانندگی؛ عوارض بر قراردادها نسبت به منابع درآمدی دیگر پایدارتر هستند.

استناد: 

مسگری، سمیه، علی نعیمی صدیق، و محمد عبدالشاه. ۱۳۹۷. بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به‌ منظور ایجاد درآمد پایدار. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ۳۳ (۲): ۷۳-۸۹.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه