تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی با استفاده از اصطلاح‌نامه شیمی

تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی با استفاده از اصطلاح‌نامه شیمی
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۲
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۱۹-۱۱۴۱
چکیده

از اصطلاح‌نامه شیمی می‌توان به نقشه‌های مفهومی علم شیمی دست پیدا کرد. مقایسه و تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی با این نقشه‌های مفهومی، نقشه تحقیقات علمی شیمی کشور را به دست می‌ دهد. به این ترتیب کاربرد جدیدی از اصطلاح‌نامه‌ها در تحلیل اطلاعات علمی پیشنهاد می‌شود. مهمترین مزیت استفاده از این روش دست یافتن به نقشه تحقیقات علمی در سطح جزیی ترین گرایش‌های علمی در هر شاخه از علم است. نقشه تحقیقات علمی شیمی کشور می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان تحقیقاتی، ارتباط دانشگاه با صنعت و برنامه‌ریزی‌های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش کلیدی ایفا نماید. در مقاله حاضر ابتدا نقشه‌های مفهومی شیمی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از الگوهای بدست آمده از نقشه‌های مفهومی، اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی موجود در پایگاه اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در یک دهه (۱۳۷۷-۱۳۸۸) تحلیل می‌شوند.

استناد: 

رجبی، تقی. ۱۳۹۶. تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی با استفاده از اصطلاح‌نامه شیمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۲ (۴): ۱۱۱۹-۱۱۴۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه