ترسیم نقشه‌ دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

ترسیم نقشه‌ دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۰
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۴۳۷-۴۵۶
چکیده

هدف پژوهش حاضر، ترسیم نقشه‌ ‌دانش نوآوری با مقالات علمی ‌و پژوهشی موجود در پایگاه‌ اطلاعات‌ علمی جهاد دانشگاهی و پایا‌ن‌نامه‌‌های پایگاه ‌اطلاعاتی پژوهشگاه علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات (ایرانداک) طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش، با بررسی تعداد ۳۶ رکورد علمی از پایگاه ‌اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و تعداد ۵۵۷ رکورد علمی از پایگاه‌ گنج (ایرانداک)؛ شبکه ارتباطی رشته‌های مرتبط با حوزه‌ نوآوری ترسیم شده است. بدین تریتیب که در این پژوهش، ‌نمایه‌سازی در مورد کلیه‌ مدارک جمع‌آوری ‌شده انجام شد. سپس ماتریس هم‌رخدادی مقالات و پایان‌نامه‌ها به صورت مجزا تهیه ‌شده و درنهایت با تجمیع آن‌ها، ماتریس هم‌رخدادی کل مدارک حاصل شده است. یافته‌ها نشان داد که تعداد ۲۵ مؤسسه در زمینه‌ مقاله فارسی و تعداد ۹۰ مؤسسه در تولید پایان‌نامه‌ سهیم بودند. دانشگاه آزاد با ۱۴ عنوان مدرک در رتبه‌ اول تولید مقاله و ۵۳ عنوان در تولید پایان‌نامه‌، در مقام اول قرار دارد. دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه علامه‌ طباطبایی به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم از حیث تولید پایا‌ن‌نامه‌ و دانشگاه علامه‌ طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از حیث تولید مقاله می‌باشند.

استناد: 

رضایی، نسا، مرتضی اکبری، و حمید پاداش. ۱۳۹۶. ترسیم نقشه‌ دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی. توسعه کارآفرینی ۱۰ (۳): ۴۳۷-۴۵۶.

افزودن دیدگاه