مروری بر فعالیت‌های اطلاع‌‌رسانی شیمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در یک دهه اخیر

مروری بر فعالیت‌های اطلاع‌‌رسانی شیمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در یک دهه اخیر
عنوان نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱
چکیده

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی مدارک شیمی توسط متخصصان موضوعی؛ کاربرگه ثبت اطلاعات مدارک شیمی، نرم افزارها و وبگاه‌های شیمی در ثبت، ذخیره و بازیابی اطلاعات شیمی‌؛ ایجاد نمایه‌نامه‌های تخصصی شیمی؛ اصطلاح‌‌شناسی شیمی؛ اصطلاح‌نامه شیمی فارسی و پایگاه‌های تخصصی اطلاعات شیمی ‌از مهم‌ترین مطالب مورد توجه در این مقاله است.

استناد: 

رجبی، تقی، و حسین غریبی. ۱۳۸۷. مروری بر فعالیت‌های اطلاع‌‌رسانی شیمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در یک دهه اخیر. مجله کاوش ۱ (۱).

مقاله ادواری علمی

افزودن دیدگاه