اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
در سیاست‌گذاری علم و فناوری چه ملاحظاتی اخلاقی وجود دارد؟
چطور می‌توان چارچوب نظام‌مندی برای فعالیت‌های مرتبط با اخلاق علم و فناوری ایجاد کرد؟
سیاستگذاری‌های تحقق‌یافته علم و فناوری، تا چه اندازه با ملاحظات اخلاقی سازگاری داشته‌اند؟
تاریخ برگزاری: 
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

افزودن دیدگاه