اخلاق در علم و فناوری

علم و تکنولوژی: سویه‌های اخلاقی

علم و تکنولوژی: سویه‌های اخلاقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
برگزاری سخنرانی علمی «وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور»

برگزاری سخنرانی علمی «وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور »

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سومین سخنرانی از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری با عنوان «وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور» با سخنرانی دکتر رحمان شریف‌زاده، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیریت پنل دکتر...

سخنرانی علمی «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه»در ایرانداک برگزار شد

سخنرانی علمی «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه»در ایرانداک برگزار شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دومین سخنرانی از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری با عنوان «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه» روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با سخنرانی دکتر کیوان الستی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیریت پنل...

برگزاری سخنرانی علمی «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه»

برگزاری سخنرانی علمی «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دومین سخنرانی از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری با عنوان «دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه» با سخنرانی دکتر کیوان الستی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیریت پنل دکتر...

دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

برگزاری سخنرانی علمی چگونه فناوری و اخلاق با هم در ارتباطند؟

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی «چگونه فناوری و اخلاق با هم در ارتباطند؟» از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری، با سخنرانی دکتر حسین شیخ‌رضایی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در ایرانداک برگزار می‌شود. پنلیست این سخنرانی دکتر علیرضا ثقه‌...

چگونه اخلاق و فناوری باهم در ارتباطند؟

چگونه اخلاق و فناوری با هم در ارتباطند؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن