طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا (ب‍ررس‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌)

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا (ب‍ررس‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌)
فروردين ۱۳۸۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این گزارش روش‌های ارزیابی کمی و کیفی پژوهش توضیح داده‌ شده‌ است. همچنین برنامه‌ها و نهادهایی که در کشورهای مختلف به ارزیابی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی می‌پردازند معرفی می‌گردند. هدف این است که چشم‌اندازی از وضعیت موجود در جهان به دست آید و بتوان با الگو‌برداری از آنها سیستمی برای کشور طراحی نمود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ح‍س‍ی‍ن‌‌زاده‌، ی‍ع‍ق‍وب‌. ۱۳۸۷. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌‌ه‍ا (ب‍ررس‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌). تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه