سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۸ خرداد ۱۳۹۵
سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

افزودن دیدگاه