سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
ارائه‌دهنده: 
نوع مناسبت: 
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
شنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی