طراحی برنامه درسی کارشناسی‌ ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (گرایش اطلاع‌رسانی)

 طراحی برنامه درسی کارشناسی‌ ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (گرایش اطلاع‌رسانی)
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۳
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۳۲X
۱۶۸ صفحه
۱۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب راهنمایی است برای برنامه‏‎ریزی درسی دوره کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (با گرایش اطلاع‌رسانی) در موسسات آموزش عالی و هم‌چنین رهنمودی در تدریس مباحث این رشته.

مطالب این کتاب عبارتند از مقدمه (گویای روش کار و اساتیدی که دراین امر مشارکت داشته‌اند)‏؛ هدف‌های کلی برنامه؛ هدف‌های رفتاری؛ مدت دوره؛ شرایط ورود؛ برنامه درسی (شامل پیش‌نیازهای دوره؛ دروس پایه؛ دروس اصلی؛ دروس انتخابی؛ دروس تکمیلی)؛ ارزیابی دانشجو؛ مدرسان و روش تدریس؛ کتابخانه؛ آزمایشگاه و کارگاه آموزشی؛ و ارزیابی دوره.

استناد: 

مرتضایی، لیلا. ۱۳۸۳. طراحی برنامه درسی کارشناسی‌ ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (گرایش اطلاع‌رسانی). ویراسته سیمین بردبار. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دراک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه