مجموعه مقالات کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

مجموعه مقالات کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده
۱۳۹۲
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۳۰
۳۴۰ صفحه
چکیده

موضوع کتابخانه دیجیتال یکی از چالش‌‌برانگیزترین موضوعات عرصه علم اطلاعات و دانش‌شناسی است. بسیاری از مراکز و دانشگاه‌ها از عنوان کتابخانه دیجیتال در وب‌سایت‌های خود استفاده نموده‌اند به طوری که نتایج بازیابی شده برای کلیدواژه "کتابخانه دیجیتال" در موتور جست‌و‌جوی گوگل در حوزه دانشگاهی ایران نتایج فراوانی در پی دارد. بنابراین بررسی برداشت موجود از مفهوم کتابخانه دیجیتال در ایران و جنبه غالب در این برداشت به منظور شناخت وضعیت حاضر و در نتیجه اقدامات لازم در پی آن امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در مقاله حاضر که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده پس از بررسی وضعیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت دانشگاهی و بافت عمومی در ایران، میزان مطابقت آن‌ها با تعاریف ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت اصلاح و بهبود و ضعیت حاضر ارائه شده است.

استناد: 

علیپور حافظی، مهدی. ۱۳۹۲. مجموعه مقالات کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده. ویراسته میترا آذرمیدختیان. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه