خبر

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

نسخه تازه «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات»، شماره یک از دوره ۳۵ به صورت چاپی منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» (پاییز ۱۳۹۸)، با ۱۰ عنوان مقاله منتشر شد.

همچنین، این شماره از فصلنامه دربرگیرنده مقالات ذیل است:

  • بافت و معنا در بازیابی اطلاعات: با تاکید بر زبان مادری؛
  • تعیین خودکار معانی واژه‌های فارسی با استفاده از تعبیه معنایی واژه؛
  • هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها؛
  • طراحی مدل مفهومی پیاده‌سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛
  • طراحی چارچوب خودآموز آنلاین بازی‌وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی؛
  • شناسایی بافت‌های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام‌مند؛
  • بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی؛
  • ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی؛
  •  تحلیل ساختار فکری مدارک علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (۱۹۷۰-۲۰۱۶)؛ مطالعه هم‌استنادی؛
  • ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران.

گفتنی است، مقاله «هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها» با همکاری دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی، مقاله‌ «طراحی مدل مفهومی پیاده‌سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» نوشته دکتر مرضیه زرین‌بال، مقاله «بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی» با همکاری دکتر فریبرز درودی، مقاله «ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی» با همکاری دکتر حمیدرضا خدمتگزار، و مقاله «ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران» با همکاری دکتر رضا رجبعلی‌بگلو، در این شماره منتشر شده است.

همچنین، نسخه الکترونیکی شماره‌ زمستان ۱۳۹۸ این فصلنامه منتشر شده و علاقه‌مندان برای مطالعه این فصلنامه و دسترسی به مطالب آن می‌توانند به آدرس http://jipm.irandoc.ac.ir مراجعه نمایند.

افزودن دیدگاه