اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 

 

اختصارسازی در زبان فارسی

افزودن دیدگاه