بدرفتاری‌های علمی

برگزاری سخنرانی علمی «پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی نقش و جایگاه ایراندک»

برگزاری سخنرانی علمی «پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایراندک»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی «پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایراندک» با سخنرانی دکتر آیت‌الله میرزایی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «میدان انقلاب علمی ایران» در ایرانداک برگزار می‌شود. همچنین اعضای این میزگرد علمی...

پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی

پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایرانداک

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن