زهرا محمودزاده

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
آواشناسی آکوستیک و شنیداری

آواشناسی آکوستیک و شنیداری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

نظام واکه‌ای زبان فارسی در کودکان ۳-۵ سال: بررسی صوت‌شناختی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۳

بررسی صوت‌شناختی جایگاه تولید همخوانهای انسدادی بدنه‌ای در زبان فارسی معیار

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۳

صفحه‌ها