آواشناسی آکوستیک و شنیداری

آواشناسی آکوستیک و شنیداری
پدیدآور: 
۱۳۹۴
شابک: 
‫‬‭۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۳۹
۳۴۶ صفحه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب مقدمه‌ای کوتاه و غیرفنی (مناسب به‌عنوان یک منبع مکمل برای درس آواشناسی عمومی یا علم گفتار) در چهار مبحث مهم آواشناسی آکوستیک شامل: ۱) ویژگی‌های آکوستیکی طبقات عمده آواهای گفتاری؛ ۲) نظریه آکوستیکی تولید گفتار؛ ۳) بازنمایی شنیداری گفتار؛ و ۴) این کتاب برای دانشجویان در درس‌های مقدماتی آواشناسی زبان‌شناسی، علوم گفتاری و شنیداری و شاخه‌هایی از مهندسی برق و روان‌شناسی شناختی مورد استفاده خواهد بود. پنج فصل اول به معرفی مبانی آکوستیک، نظریه آکوستیکی تولید گفتار، پردازش دیجیتالی سیگنال، شنوایی و درک گفتار می‌پردازد و در چهار فصل باقیمانده، طبقات عمده آوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مشخصه‌های آکوستیکی آواهای گفتاری طبق پیش‌بینی نظریه آکوستیکی تولید گفتار، ویژگی‌های شنیداری و مشخصه‌های درکی آنها مرور می‌شود. در پایان هر فصل، فهرستی از منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر به‌همراه تعدادی تمرین‌ آمده است. تمرین‌ها با تأکید بر اصطلاحاتی که در هر فصل با حروف سیاه مشخص گردیده (و در قسمت «واژگان تخصصی» فهرست شده‌اند)، خواننده را به به‌کاربردن مفاهیم مطرح‌شده در فصل ترغیب می‌نمایند.

استناد: 

جانسون، کیث. آواشناسی آکوستیک و شنیداری. ترجمه زهرا محمودزاده و رحیمه روح‌پرور. ۱۳۹۴. ویراسته حسین مختاری معمار. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه