حکمرانی مسئولانه داده از منظر اجتماعی

حکمرانی مسئولانه داده از منظر اجتماعی
سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی
تهران
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۰۷ دى ۱۳۹۶ تا جمعه - ۰۸ دى ۱۳۹۶
چکیده

این مقاله سعی دارد تا با بررسی پیشینه موضوع و مبتنی بر تجربیات گزارش شده از استقرار سیستم‌های رسمی برای حکمرانی داده در سازمان‌های مختلف و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی مسئولیت‌های سازمان در قبال داده‌هایی که در اختیار دارد، چارچوبی برای حکمرانی مسئولانه داده ارائه دهد. این مهم می‌تواند هم به سازمان‌ها در برآورده‌سازی انتظارات جامعه‌ای که در آن مشغول فعالیت هستند کمک نماید و هم بستری برای کمک به نفع عمومی و افزایش رفاه اجتماعی گردد. با کاربست چارچوب پیشنهادی می‌توان علاوه بر بهره‌مندی از یک سیستم جامع برای حکمرانی داده از انطباق با قوانین و مقررات در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز اطمینان حاصل نمود. از طرف دیگر با روشن شدن ابعاد گوناگون مسئولیت‌های سازمان چه از حیث مسائل درون سازمانی و چه از نظر انتظارات برون‌سازمانی، می‌توان ضمن سیاست‌گذاری‌های درست و بهنگام، صحت عملکرد سازمان در حوزه نفوذش را نیز ارزیابی و رصد نمود. این امر در نهایت با ایجاد و افزایش اعتماد در ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کارکنان، در کنار منافع اقتصادی، منجر به تولید و حفظ سرمایه اجتماعی سازمان خواهد شد.

استناد: 

صدیقی، امیرحسین. ۱۳۹۶. حکمرانی مسئولانه داده از منظر اجتماعی. مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی، تهران.

افزودن دیدگاه