حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
سه شنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
کلیدواژه: 
حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

افزودن دیدگاه