حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

مکان: 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سالن‌ نشست‌های علمی
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۸ شهريور ۱۳۹۶
حکمرانی داده‌ها در صنایع: کاربرد حکمرانی داده‌ها در صنعت آموزش

افزودن دیدگاه