بازطراحی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات علمی و فناوری (بررسی موردی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

بازطراحی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات علمی و فناوری (بررسی موردی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۴
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۴۸۱-۱۵۰۴
چکیده

راهبری و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در تمامی بخش‌ها از جمله در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور در حال توسعه است و این مسئله مستلزم شناخت دقیق نیازها و تعیین روابط میان ذی‌نفعان مختلف در این رابطه است. تعهد و مشارکت تمامی ذی‌نفعان در فرایند طراحی و پیاده‌سازی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موفقیت اهداف توسعه را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، توسعه خدمات دستگاه‌های اجرایی در قالب دولت الکترونیکی و افزایش تقاضای جامعه در بهره‌گیری از این خدمات مشهود است و دولت دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به‌صورت الکترونیکی نموده است. «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متولیان داده‌های علمی کشور و ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر داده‌های موجود نقش کلیدی در توسعه خدمات علمی کشور بر پایه فناوری دارد.
در این مقاله سعی داریم با توجه به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور، نقشه جامع ارائه خدمات «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در دولت الکترونیکی را در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور ترسیم نماییم. در این مقاله پس از بررسی زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور، کارکرد حوزه فناوری اطلاعات را با توجه به ذی‌نفعان زنجیره مشخص نموده و الزامات لازم را در راستای توسعه خدمات ارائه خواهیم داد. نتایج حاصل از مقاله حاضر تلاش دارد که ضمن بررسی ادبیات موضوع، خدمات قابل ارائه «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در دولت الکترونیکی و همچنین فعالیت‌های مطرح برای تبیین جایگاه این پژوهشگاه را در توسعه دولت الکترونیکی در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری بررسی نماید.
 

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان. ۱۳۹۸. بازطراحی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات علمی و فناوری (بررسی موردی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران). پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۴): ۱۴۸۱-۱۵۰۴.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه