زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
مهم‌ترین مؤلفه‌های اخلاق داوری در ارزیابی مقاله‌های علمی چیست؟
زیست‌بوم داوری در نشریه‌های علمی دربردارنده چه ابعادی است؟
یک داور برای ارزیابی مقاله‌ای علمی در موقعیتی فرضی، با چه مؤلفه‌های اخلاقی مواجه می‌شود؟
تاریخ برگزاری: 
۰۱ بهمن ۱۳۹۸
زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

افزودن دیدگاه