اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جست‌و‌جوی عوامل

سخنران: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
محورهای سخنرانی: 
مهمترین عوامل حیاتی تاثیر‌گذار بر اجرای طرح ملی پارساها کدامند؟
عوامل حیاتی موفقیت پارساها چه ارتباطی با هم دارند؟
چکیده: 

طرح‌های ملی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی (پارساها) از کارآمدترین کانال‌ها برای انتشار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارس‌ها) به شمار می‌آیند. برای راه‌اندازی و نگهداری چنین طرح‌هایی، آگاهی مدیران از «عوامل حیاتی موفقیت» طرح‌ها ضروری است. «عوامل حیاتی موفقیت» مسائلی هستند که برای شکوفایی طرح‌ها لازم و زمینه‌ساز موفقیت هستند. هدف از این مقاله شناسایی عواملی است که می‌توانند بر موفقیت طرح‌های ملی پارساها تاثیر چشم‌گیر داشته باشند. روش استفاده‌ شده در این پژوهش «مرور نظام‌مند نوشته‌ها» است. به همین منظور برای مرور نظام‌مند فرایندی انتخاب شد که توسط «کوکرین» پیشنهاد شده است. پس از بازبینی ۶۳۵ مقاله بازیابی شده از پایگاه‌های کتابشناختی و ۴۹۱ مقاله مستخرج از سمینارهای مرتبط با پارساها طی دوره‌های گوناگون، نمونه‌ای شامل ۶۷ مدرک برای مطالعه تمام‌متن و تجزیه و تحلیل‌های بیشتر گردآوری شد. پس از دسته‌بندی و تم‌بندی عوامل حیاتی موفقیت، چارچوبی پنج‌بعدی پیشنهاد شده که شامل عواملی چون مدیریت و سازمان، مشارکت، خدمات، محتوا، و مسائل فنی است. هرکدام از ابعاد این چارچوب خود در بردارنده عوامل کلیدی متغیرهایی هستند که به نظر می‌رسد نقش مهمی در موفقیت طرح‌های ملی پارساها دارند. ارتباط این ابعاد، که می‌تواند بر موفقیت طرح‌ها تاثیرگذار باشد، نیز در این مقاله تشریح شده است.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۰ آبان ۱۳۹۵

 

 

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

افزودن دیدگاه