طرح‌های پژوهشی

اعمال مدیریت درست بر طرح‌های پژوهشی امکان پذیر شده است

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، مهندس مصطفی کاظمی، در مراسم رونمایی داشبورد مدیریتی طرح‌های پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، هدف از ایجاد این داشبورد را اعمال مدیریت درست برطرح‌های پژوهشی کشور عنوان کرد.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: براساس برنامه...