تدوین سند برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ۱۴۰۰-۱۴۰۴

چکیده

امروزه‌، سازمان‌ها، راهبردهایشان، ساختارشان و مدیریت آنها بیش از هر زمان دیگر پیچیده شده‌اند. دلایل این امر را‌ می‌توان در تاثیر شدید تغییرات محیطی‌، افزایش فزاینده تلاطم و آشفتگی، گرایش به تغییر در محیط کسب و کار، تمایل برای رشد و تا حدی توسعه و ارتقا به سطح سازمان بین‌المللی دانست. با توجه به مسائل اخیر در زمینه بهینه‌سازی سازمان‌های دولتی از سویی و نیاز به تقویت بدنه پژوهشی و نیز اجرایی پژوهشگاه از سوی دیگر، نیاز به اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه قابل لمس است. برنامه‌ریزی عملکردی واحدهای مختلف پژوهشگاه و الزامات توسعه عملکردی آنها در راستای برنامه‌ریزی راهبردی پژوهشگاه در دوره‌های قبل انجام پذیرفته است. با توجه به این رویکردها در پیشنهاد جاری نیز سعی شده است با بررسی برنامه‌ریزی راهبردی پژوهشگاه و نیازمندی‌های واحدهای مختلف، چشم‌انداز سازمانی مناسب سازمانی در راستای ماموریت ایرانداک تفسیر شود. با توجه به گسترش فعالیت‌های پژوهشگاه در سال‌های آتی این برنامه‌ریزی از اهم فعالیت‌های پژوهشگاه خواهد بود.

پیشنهاد حاضر، به بررسی و بازنگری در برنامه‌ریزی راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) می‌پردازد. در این طرح افزون بر نگاهی بر برنامه‌ی راهبردی پژوهشگاه در دوره جاری، اسناد بالادستی (به‌روز) کشور مورد مطالعه قرار گرفته و الزامات توسعه برای پژوهشگاه استخراج و ارائه خواهد شد. در ادامه در این طرح، جهت‌دهی برنامه راهبردی پژوهشگاه به سمت الزامات لازم از نهادهای بالادستی و گزارش‌گیرنده (راهبردهای آگاهانه) و با درنظر گرفتن نیازمندی‌های کسب‌وکاری (راهبردهای پدیداری) در چارچوب ماموریت پژوهشگاه (مستخرج از کاربرگ‌های ارسالی از واحدهای مختلف) صورت می‌پذیرد. در واقع در این مطالعه راهبردهای برآمده از اسناد بالادستی با برنامه‌های واحدهای مختلف پژوهشگاه و راهبردهای برآمده از کسب و کار ماموریتی ایرانداک با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و اهداف و راهبردهای پژوهشگاه در دوره زمانی ۵ ساله استخراج و سند مدیریت راهبردی پژهشگاه توسعه می‌یابد. از نوآوری‌های مورد انتظار این طرح ایجاد تناسب لازم در ایجاد برنامه‌ای است که نقطه مشترک این دو نوع از راهبرد در ایرانداک باشد. طراحی برنامه‌ راهبردی پژوهشگاه (طرح جاری) با نگاه ذکر شده و متفاوت از ادوار گذشته از نقاط قوت این طرح و ویژه بودن آن نسبت به فعالیت‌های مشابه قبلی به شمار می‌آید.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان. زودآیند. تدوین سند برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ۱۴۰۰-۱۴۰۴. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه