خبر

پایان طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی»

پایان طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی»

طرح پژوهشی تقی رجبی با عنوان «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی» به پایان رسید.

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۴ شورای پژوهش که در ۲۷ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی» توسط تقی رجبی، عضو هیئت‌علمی ایرانداک به پایان رسید.

روزآمدسازی و ویرایش مجموعه واژگان اصطلاح‌نامه‌ شیمی تدوین شده در ایرانداک موضوع این پژوهش است. در روزآمدسازی، اکثر مراحلی که در تالیف و تدوین و یا ترجمه اصطلاح‌نامه وجود دارد طی شده است. این مراحل در سطح کلان عبارتند از: ۱- مرور ادبیات و تهیه منابع؛ ۲- طراحی و یا بررسی شبکه مفهومی؛ ۳- ترجمه واژگان؛ ۴- تعیین روابط معنایی؛ ۵- یکسان‌سازی؛ ۶- کنترل روابط و خطایابی؛ ۷- تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای؛ ۸- ویرایش؛ ۹- چاپ و انتشار. نمایه‌سازان در بسیاری از موارد هنگام استفاده از اصطلاح‌نامه در سازماندهی اطلاعات، با اصطلاحاتی مواجه می‌شوند که آنها را در اصطلاح‌نامه‌‌های موجود نمی‌یابند. رشد علم و فناوری و افزایش انتشارات علمی و انتخاب توصیفگرهای مناسب‌تر هنگام سازماندهی اطلاعات از یک سو و نیز دیدگاه‌های متفاوت کاربران نهایی نظام‌های بازیابی اطلاعات از سویی دیگر، روزآمدسازی و گسترش روابط معنایی در اصطلاح‌نامه را ضروری می‌نماید. گفتنی است روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی با استفاده از واژگان کنترل شده سامانه پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و مجموعه واژگان شیمی مرکز نشر دانشگاهی و نیز مجموعه واژه‌های شیمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گرفته است.

افزودن دیدگاه