توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی

توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی
مجری: 
آذر ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

روزآمدسازی و ویرایش مجموعه واژگان اصطلاح‌نامه‌ شیمی تدوین شده در ایرانداک موضوع این پژوهش است. در روزآمدسازی، اکثر مراحلی که در تالیف و تدوین و یا ترجمه اصطلاح‌نامه وجود دارد طی خواهد شد. این مراحل در سطح کلان عبارتند از: ۱- مرور ادبیات و تهیه منابع؛ ۲- طراحی و یا بررسی شبکه مفهومی؛ ۳- ترجمه واژگان؛ ۴- تعیین روابط معنایی؛ ۵- یکسان‌سازی؛ ۶- کنترل روابط و خطایابی؛ ۷- تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای؛ ۸– ویرایش؛ ۹- چاپ و انتشار. نمایه‌سازان در بسیاری از موارد هنگام استفاده از اصطلاح‌نامه در سازماندهی اطلاعات، با اصطلاحاتی مواجه می‌شوند که آنها را در اصطلاح‌نامه‌‌های موجود نمی‌یابند. رشد علم و فناوری و افزایش انتشارات علمی و انتخاب توصیفگرهای مناسب‌تر هنگام سازماندهی اطلاعات از یک سو و نیز دیدگاههای متفاوت کاربران نهایی نظام‌های بازیابی اطلاعات از سویی دیگر، روزآمدسازی و گسترش روابط معنایی در اصطلاح‌نامه را ضروری می‌نماید. روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی با استفاده از واژگان کنترل شده سامانه پایگاه اطلاعات ایرانداک (گنج) و مجموعه واژگان شیمی مرکز نشر دانشگاهی و نیز مجموعه واژه‌های شیمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت می‌گیرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رجبی، تقی. ۱۳۹۷. توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه