دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

سخنران: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
چکیده: 

میان هنجارهای اخلاقی و تواناییهای عاملها در انجام عمل، نوعی هماهنگی وجود داشته (یا باید داشته) باشد، هنجارهای اخلاقی، (مشابه قوانین حقوقی) با مقید کردن عملکرد انسان، از ساختارهای اجتماعی و گاها از شرایط مناسب محیط زیستی حفاظت میکنند. با این حال توسعه فناوری، توانایی عملکرد انسان را گاهی با...

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
دوشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
دو راهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎