شخصی‌سازی و مدل‌سازی ترجیحات کاربر در ارتباطات سیار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۱۹ آبان ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

  •  اهمیت شخصی‌سازی در ارتباطات سیار؛
  •  مدل‌سازی ترجیحات کاربر؛
  •  استخراج خودکار ترجیحات کاربر.

سخنران: دکتر الهه همایون‌والا، دکترای کامپیوتر گرایش ارتباطات سیار از کینگز کالج لندن

شخصی‌سازی و مدل‌سازی ترجیحات کاربر در ارتباطات سیار

افزودن دیدگاه