انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۹ دى ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

  • ادوار مختلف توسعه در تکوین حیات اجتماعی بشر؛
  •  مفهوم و تعاریف فناوری اطلاعات؛
  • تاثیر فناوری اطلاعات بر ارکان زندگی اجتماعی؛
  • مفهوم توسعه اطلاعاتی؛
  •  مخاطرات فناوری اطلاعات در جهان امروز؛
  • برنامه‌ریزی ملی در حوزه توسعه اطلاعاتی کشورهای مختلف.

سخنران: دکتر غلامعلی منتظر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

افزودن دیدگاه