تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۳۰ شهريور ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • بررسی مفاهیم شهر الکترونیکی و شهرداری دیجیتالی؛
  • تاریخچه شهرهای الکترونیکی در جهان؛
  • بررسی برنامه‌ریزی شهرهای منتخب قاره‌های جهان برای تحقق جامعه الکترونیکی؛
  • مقایسه و تحلیل برنامه‌های شهرداری‌های دیجیتالی جهان؛ 
  • بررسی وضعیت شهر و شهرداری تهران و چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در تهران.
تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

افزودن دیدگاه