ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۹ تير ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • بررسی رویکردهای محققان به جنبه‌های مختلف تعامل انسان و اطلاعات در سال‌های اخیر؛
  • مفهوم کنش اطلاعاتی و گستره آن؛ 
  • تاثیر بافت در تعامل انسان و اطلاعات؛ 
  • اهمیت توجه به پیوندهای میان‌رشته‌ای در پویایی مطالعات این حوزه؛ 
  • چگونگی بهره‌مندی از رویکرد کیفی در بررسی تعامل انسان و اطلاعات؛ 
  • روش‌های گسترش دامنه جغرافیایی و اجتماعی پژوهش‌های این حوزه.

سخنران: دکتر حمیدرضا جمالی، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران و رئیس پژوهشکده علوم اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

افزودن دیدگاه