خبر

دفاع نخستین دانشجوی دکتری ایرانداک با کسب درجه عالی

اولین دانشجوی دکتری پژوهش‌محور مدیریت فناوری اطلاعات کشور امروز با کسب درجه عالی از رساله خود دفاع کرد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» حمیدرضا خدمتگزار، نخستین دانشجوی دکترای پژوهش محور رشته مدیریت فناوری اطلاعات کشور و هم‌چنین ایرانداک، از رساله خود با عنوان «طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطلاعاتی» با کسب درجه عالی دفاع ‌کرد.

خدمتگزار در این جلسه به بیان اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع پرداخت و گفت: این موضوع با توجه به نیازهای موجود ایران به این سیستم در حوزه‌هایی مانند نظام‌های استنادی، انتشارات علمی، آرشیو وب و تجارت الکترونیکی و مشخصه‌های متمایزکننده کشور ایران در حوزه‌هایی مانند وجود زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و عدم وجود مکانیزم اجرای حقوق مالکیت معنوی در محیط دیجیتالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی گفت: هدف اصلی این پژوهش، طراحی سیستم ملی شناسگر دیجیتال اشیاء و موجودیت‌های اطلاعاتی تعیین شد که در آن راهکارهای کاربردی برای نواقص اشاره شده، ارائه شود.

وی افزود: در این پژوهش در بخش تحلیل پس از شناسایی کاربردها و نیازهای سطح ملی، ارزیابی شناختی و ارزیابی کیفی سیستم‌های شناسگر دیجیتال معتبر موجود در سطح جهان انجام شد؛ سپس در بخش طراحی اقدام به طراحی مفهومی سیستم شناسگر دیجیتال موجودیت‌های پارسی شد و در نهایت اعتبار طراحی مفهومی و راهکارهای ارائه شده به سه روش الگوبرداری، نمونه اولیه و معیارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پایان به تشریح نتیجه رساله خود پرداخت و گفت:‌ نتایج نشان داد که طراحی مفهومی انجام شده، ضمن اعتبار بالا، راهکارهای کاربردی و معتبری را برای شناسایی همزمان موجودیت‌ها در دو سطوح قالب و آیتم اینترنتی و تخصیص شناسگر دیجیتال با حفظ مشخصه اصلی یکتایی شناسگر، مکانیزم وضوح چندگانه مبتنی بر ثبات نقاط دسترسی و مکانیزم کشف تخلف نقض حقوق مالکیت موجودیت‌های شناسایی شده، ارائه داده است.

نتایج این پژوهش می‌تواند توسط پژوهشگران حوزه علوم و فناوری اطلاعات، مجریان این سیستم‌ها در سطح جهان، سیاست‌گذاران محیط دیجیتال بومی در ایران و کاربران حوزه‌های بالفعل و بالقوه کاربرد شناسگرهای دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

دفاع نخستین دانشجوی دکترای ایرانداک با حضور دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه، دکتر بهزاد دوران، معاون پژوهش، و دکتر مهدی علی‌پور حافظی استاد راهنما، دکتر پیام حنفی زاده، استاد مشاور، دکتر محبی، دکتر علیرضا حسن‌زاده و دکتر حمیدرضا جمالی، استادان داور، امروز، چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار سخن ایرانداک برگزار شد.

افزودن دیدگاه